Archive

Wat kan het expertisecentrum FSHD betekenen voor eerste- en tweedelijnszorgverleners? Wat zijn bij FSHD de risico’s bij verdoving/narcose? Waarop moet in de zorg extra gelet worden bij FSHD? Wat kan een klinisch genetisch centrum doen voor iemand met FSHD? Wat kan een Centrum voor Thuisbeademing doen voor kinderen of volwassenen met FSHD? Wat kan een maatschappelijk werker doen voor iemand met FSHD? Wat kan een orthopedagoog doen voor een kind met FSHD? Wat kan een psycholoog voor mij doen? Wat kan een diëtist doen voor iemand met FSHD? Wat kan een logopedist doen voor iemand met FSHD? Wat kan een ergotherapeut doen voor iemand met FSHD? Wat kan een fysiotherapeut doen voor iemand met FSHD?
Weet u wat u moet doen bij een spoedopname? Informatie over spoedopnames