Wat te doen bij spoed

Aandachtspunten voor patiënten

Zorg ervoor dat zorgverleners altijd op de hoogte zijn van het feit dat u FSHD heeft. U zorgt er zo voor dat u de juiste behandeling krijgt.

U kunt een SOS-kaartje maken en aan zorgverleners geven. Vul het document zo volledig mogelijk in en draag het bij u zodat zorgverleners dit ook bij spoed kunnen inzien.

Maak hier uw persoonlijke SOS-kaartje

Aandachtspunten voor zorgverleners

Bij mensen met FSHD dient u extra aandacht te hebben voor de ademhaling en voor een eventueel verhoogd valgevaar. In het geval van een operatie is het voor de anesthesie van belang of iemand voorafgaand aan de operatie wel of niet zelfstandig kan ademen. Ook kan het uitmaken of iemand spierverslappers gebruikt en zo ja, in welke dosering.

Alertkaart voor zorgverleners

Weet u wat u moet doen bij een spoedopname? Informatie over spoedopnames