Archive

Fase III Losmapimod onderzoek: REACH DUX4 productie in de spier: Hoe, wat waar? Landelijk zorgnetwerk kinderen en volwassenen met een spierziekte (FSHD en SMA) Revalidatiebehandeling bij spierziekten gericht op de waarden van de patiënt (ReCap-NMD studie) ReSolve FSHD Open-label studie Losmapimod (OLS) FSHD-FOCUS 2 Zwakte in het gelaat Ontsteking in FSHD Simpelere diagnostiek en kennis uitbreiding van FSHD “Chromatine modifiers” in FSHD Variatie in het FSHD locus
Weet u wat u moet doen bij een spoedopname? Informatie over spoedopnames